Deberás tener dos períodos regulares entre ciclos o esperar 2 meses.